MODEL KA-250

Tehničke karakteristike:

  • LED displej crveni 250mm SUPER BRIGHT LED vreme akcije
  • LED displej zeleni 160mm SUPER BRIGHT LED glavno vrijeme
  • svetleći LED klaster 50x50mm za kraj akcije
  • dimenzije 620x550mm
  • napajanje sa glavnog semafora
  • u kompletu sa kablovima i konektorima


Skica modela:

KA-250